Trang chủ » Dịch vụ » Nhà cung cấp Dầu shell tại Bắc Ninh, Bắc Giang

Công ty TNHH Thương Mại Điện tử và Vận tải Trọng Thành chúng tôi chuyên cung cấp Dầu Shell tại Bắc Ninh, Bắc Giang.

Kho tại: Lô 3, Đường TS 9 hoặc đường TS8, KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh.

Liên hệ: Nhân viên phân phối Ms Hằng: 0964 25 7733 hoặc Ms Duyên 0914 573 288

Với phương châm hoạt động: ‘Uy tín, đáng tin kịp thời”. Cam kết sản phẩm chính hãng, giá tốt nhất thị trường tại Bắc Ninh

Các sản phẩm nổi bật của công ty cung cấp Dầu Shell tại Bắc Ninh, Bắc Giang:

Dầu nhớt Shell, Dầu Nhớt Thủy Lực, Shell Tellus S2 M, Dầu Nhớt Máy Nén Khí, Dầu máy nén khí Shell Corena S3 R32, Dầu rãnh trượt Shell, Dầu rãnh trượt Shell Tonna S2 M 68, Dầu Nhớt Bánh Răng, Shell Omala S4 GX, Dầu Nhớt Bánh Răng, Shell Omala S2 G, Dầu Nhớt Bánh Răng, Shell Omala S1 W 460, Dầu Nhớt Thủy Lực, Shell Tellus S2 V 68, Dầu Nhớt Thủy Lực, Shell Tellus S2 V 46, Dầu Nhớt Thủy Lực, Shell Tellus S2 V 32, Dầu Nhớt Thủy Lực, Shell Tellus S2 V 22, Dầu Nhớt Thủy Lực, Shell Tellus S2 V15, Dầu Nhớt Thủy Lực, Shell Tellus S2 M 100, Dầu Nhớt Thủy Lực, Shell Tellus S2 M 22, Dầu Nhớt Thủy Lực, Shell Tellus S2 M 32, Dầu Nhớt Thủy Lực, Shell Tellus S2 M 46, Dầu Nhớt Thủy Lực, Shell Tellus S2 M 68

Dầu Nhớt Động Cơ Công Nghiệp, Dầu động cơ Shell Rimula R4 X 15W40, Dầu Nhớt Động Cơ Công Nghiệp
,Dầu động cơ Shell Rimula R3 10W, Dầu Nhớt Động Cơ Công Nghiệp, Dầu động cơ Shell Rimula R2 Extra 20W50, Dầu Nhớt Động Cơ Công Nghiệp, Dầu động cơ Shell Rimula R2 Extra 15W40, Dầu Nhớt Động Cơ Công Nghiệp, Dầu động cơ Shell Rimula R1, Dầu Nhớt Thủy Lực, Dầu thủy lực Shell Tellus S2 V 68, Dầu Nhớt Thủy Lực, Dầu thủy lực Shell Tellus S2 V 46, Dầu Nhớt Thủy Lực, Dầu thủy lực Shell Tellus S2 V 32
, Dầu Nhớt Thủy Lực, Dầu thủy lực Shell Tellus S2 V 22, Dầu Nhớt Thủy Lực, Dầu thủy lực Shell Tellus S2 V 15, Dầu Nhớt Máy Nén Khí, Dầu máy nén khí Shell Corena S3 R46, Dầu Nhớt Thủy Lực, Dầu nhớt Thủy lực Shell Tellus S2 M 100, Dầu Nhớt Thủy Lực, Dầu nhớt Thủy lực Shell Tellus S2 M 22, DẦU NHỚT SHELL
,Dầu Nhớt Thủy Lực, Dầu nhớt Thủy lực Shell Tellus S2 M 32, Dầu Nhớt Thủy Lực, Dầu nhớt Thủy lực Shell Tellus S2 M 46, Dầu nhớt Thủy lực Shell Tellus S2 M 68

Dầu truyền nhiệt Shell Heat Transfer Oil S2, Shell Rimula R6 LM 10W-40, Dầu Nhớt Động Cơ Công Nghiệp, Shell Rimula R4 X 15W-40, Dầu Nhớt Động Cơ Công Nghiệp Shell Rimula R2 Extra, Dầu Động Cơ Ô-TÔ Shell Rimula R1 Multi, Dầu Động Cơ Ô-TÔ Shell Rimula R2 Extra, Dầu Động Cơ Ô-TÔShell Rimula R3 10W, Dầu Động Cơ Ô-TÔ Shell Rimula R4 X 15W-40 Dầu Nhớt Xe Gắn Máy Shell Advance AX3 20W-50, Dầu Nhớt Xe Gắn Máy Shell Advance AX5 15W-40, Dầu Nhớt Xe Gắn Máy Shell Advance AX7 Scooter 10W-40, Dầu Động Cơ Ô-TÔ Shell Helix Ultra 5W-40, Dầu Động Cơ Ô-TÔ Shell Helix Ultra 5W-30, Dầu Động Cơ Ô-TÔShell Helix HX7 5W-40, Dầu Động Cơ Ô-TÔ Shell Helix HX5 15W-40, Dầu Động Cơ Ô-TÔ Shell Helix HX3 20W-50

Dầu Nhớt Xe Gắn MáyShell Advance Ultra 10W-40, Mỡ Nhờn Shell Gadus S2 V220 1, Mỡ Nhờn Shell Gadus S2 V220 3, Mỡ Nhờn Shell Gadus S2 V220AD 2, Mỡ Nhờn Shell Gadus S3 T150J 2, Mỡ NhờnShell Gadus S3 V220 C, Mỡ Nhờn Shell Gadus S5 T460 1.5, Mỡ Nhờn Shell Gadus S5 U130D 2, Mỡ Nhờn Shell Gadus S5 V220 2, Dầu Nhớt Đường Trượt Shell Tonna S2 M, Dầu Nhớt Máy Nén Khí, Shell Refrigeration Oil S2 FR-A, Dầu Nhớt Máy Nén Lạnh, Shell Refrigeration Oil S4 FR-F, Dầu Nhớt Máy Nén Lạnh, Shell Refrigeration Oil S4 FR-V, Dầu Nhớt Hàng Hải Shell Argina S, Dầu Nhớt Hàng Hải Shell Argina T, Dầu Nhớt Hàng Hải Shell Argina XL

Dầu Nhớt Hàng Hải Shell Gadinia, Dầu Nhớt Máy Biến ThếShell Diala S3 ZX-I, Dầu Động Cơ Ô-TÔ Shell Tonna S2 M, Dầu Nhớt Truyền Nhiệt Shell Heat Transfer Oil S2, Dầu Nhớt Turbine, Shell Turbo T

, Dầu Nhớt Máy Nén Khí Shell Corena S4 R, Dầu Nhớt Máy Nén Khí Shell Corena S2 P, Dầu Nhớt Tuần Hoàn Shell Morlina S2 B, Dầu Nhớt Tuần Hoàn Shell Morlina S2 BL, Dầu Nhớt Bánh Răng Dầu bánh răng Shell Omala S1 W 460, Dầu Nhớt Bánh Răng Dầu bánh răng Shell Omala S2 G, Dầu Nhớt Bánh Răng Shell Omala S4 GX, Dầu Nhớt Bánh Răng Shell Omala S4 WE, Dầu Nhớt Thủy Lực Shell Tellus S2 V, Dầu Nhớt Thủy LựcShell Tellus S3 M, Dầu Nhớt Thủy LựcShell Tellus S3 V

Chúng tôi phân phối đến các công ty tại các KCN tại Bắc Ninh, Bắc Giang: KCN Đại Đồng, KCN Tiên Sơn, KCN Khắc Niệm, KCN Yên Phong, KCN Quế võ, KCN Thuận Thành, KCN Sam Sung, KCN Việt Yên, KCN Quang Châu

 

 

 

Nhận xét